ม.68

ผู้สอน
นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.68

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7700

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม.6/8 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)