ผู้สอน
นาย ทวีศักดิ์ กาบปัญโญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7710

สถานศึกษา

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2/3 1/2556