วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนทุกคนเข้ามาแอดอาจารย์ในวิชานี้ด่วน