วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้นักเรียนทุกคนเข้ามาแอดอาจารย์ในวิชานี้ด่วน