homeเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ง30241
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ง30241

ผู้สอน
นาย นนท์ปพจ โสมจำรูญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ง30241

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7716

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

 


 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)