เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ง30241
ผู้สอน

นาย นนท์ปพจ โสมจำรูญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ง30241

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7716

สถานศึกษา
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

 


 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.