homeง 20205 วิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
person
ง 20205 วิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

ผู้สอน
นางสาว ธีรดา ยันฉิมพลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง 20205 วิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7734

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความสำคัญ หลักการและวิธีการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)