ง 20205 วิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
ผู้สอน

นางสาว ธีรดา ยันฉิมพลี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ง 20205 วิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7734

สถานศึกษา
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญ หลักการและวิธีการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.