homeง 20205 วิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
personperson_add
ง 20205 วิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

ผู้สอน
นางสาว ธีรดา ยันฉิมพลี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง 20205 วิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7734

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญ หลักการและวิธีการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)