homeอบรมอัตล้กษณ์ทางด้าน IT สาขาสังคม
personperson_add
อบรมอัตล้กษณ์ทางด้าน IT สาขาสังคม

ผู้สอน
person
นาย อิมรอน แวมง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อบรมอัตล้กษณ์ทางด้าน IT สาขาสังคม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7739

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อบรมอัตล้กษณ์ทางด้าน IT สาขาสังคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)