ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/3

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.2/3  เลขที่29