เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

facebook กับการเรียนการสอน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย แทนนง ธิมาชัย

โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)

แนะนำการประยุกต์ใช้งาน facebook กับการจัดการเรียนการสอน