homefacebook กับการเรียนการสอน
person
facebook กับการเรียนการสอน

ผู้สอน
นาย แทนนง ธิมาชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
facebook กับการเรียนการสอน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
78

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)

คำอธิบายวิชา

แนะนำการประยุกต์ใช้งาน facebook กับการจัดการเรียนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)