facebook กับการเรียนการสอน

แทนนง ธิมาชัย

โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)

คำอธิบายชั้นเรียน

แนะนำการประยุกต์ใช้งาน facebook กับการจัดการเรียนการสอน