homefacebook กับการเรียนการสอน
personperson_add
facebook กับการเรียนการสอน

ผู้สอน
นาย แทนนง ธิมาชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
facebook กับการเรียนการสอน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
78

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)

คำอธิบายชั้นเรียน

แนะนำการประยุกต์ใช้งาน facebook กับการจัดการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)