เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(อังคาร 13.00-15.40 น.)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาระบบสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการ การดำเนินงานในองค์กร ระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์