homeการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
person
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

ผู้สอน
นาย ประโมทย์ เกตุบุญเลี้ยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7840

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)