การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
ผู้สอน

นาย ประโมทย์ เกตุบุญเลี้ยง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7840

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.