homeประถมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
ประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
person
นาย วรุธ ช่อทับทิม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7888

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)