homeมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
person
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ผู้สอน
นาย พฤติพงษ์ ชาวนา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7892

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)