homeประถมศึกษาปีที่ 1
person
ประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นาย อภิรัชต์ การิโก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประถมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7913

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)