homeชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
person
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้สอน
person
นาย สมหวัง สินชู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หมายเลขของวิชา (Class ID)
7926

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 รายวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านไก่คำ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)