การประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้สอน
นางสาว ทิพย์สุคนธ์ หงสา
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การประกันคุณภาพการศึกษา

รหัสวิชา
7941

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 ดร.โสภณ เพ็ชรพวง : ผู้สอน


฿180.00 -60.0%
฿1,268.00 -39.51%
฿229.00 -31.14%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)