homeการประกันคุณภาพการศึกษา
person
การประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้สอน
นางสาว ทิพย์สุคนธ์ หงสา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7941

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 ดร.โสภณ เพ็ชรพวง : ผู้สอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)