การประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้สอน

นางสาว ทิพย์สุคนธ์ หงสา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7941

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

 ดร.โสภณ เพ็ชรพวง : ผู้สอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.