homeคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 (ม.4-ศิลป์)
personperson_add
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 (ม.4-ศิลป์)

ผู้สอน
person
นางสาว กฤติยาภรณ์ นุชกระโทก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 (ม.4-ศิลป์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7947

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)