homeค23201-Math( สาม ทับ หนึ่ง)/2556
personperson_add
ค23201-Math( สาม ทับ หนึ่ง)/2556

ผู้สอน
นาง กันยา ทัศนา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ค23201-Math( สาม ทับ หนึ่ง)/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7984

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ <<<< ไม่ยากเลย >>>> กับครู   " oil - oil "


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)