homeมัธยมศึกษาปีที่ 4 การใช้กล้องจุลทรรศน์
person
มัธยมศึกษาปีที่ 4 การใช้กล้องจุลทรรศน์

ผู้สอน
person
ว่าที่ ร้อยโท พงศ์วัฒน์ พันธ์วิริยะกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 4 การใช้กล้องจุลทรรศน์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7992

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนมีความรู้ความสามารถใช้กล้องจุลทรรศน์ได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)