homeนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์
person
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์

ผู้สอน
นางสาว สุนารี รอดส้ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
806

สถานศึกษา
โรงเรียวัดท่าไม้

คำอธิบายวิชา

วิชาวิทยาศาสตร์ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)