homeนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์
personperson_add
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์

ผู้สอน
นางสาว สุนารี รอดส้ม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
806

สถานศึกษา
โรงเรียวัดท่าไม้

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)