homeคณิตศาสตร์(ค23101)
personperson_add
คณิตศาสตร์(ค23101)

ผู้สอน
person
นางสาว ขนิษฐา อัมพาผล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์(ค23101)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8070

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กราฟสมการเชิงเส้นแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณสองปริมาณ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)