เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท6001304 ระบบชาญฉลาด กศบป. 561

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมายของปัญญาประดิษฐ์  พื้นฐานและรากฐานทางด้านคณิตศาสตร์รวมถึงองค์ความรู้ที่จะนำไปสร้างเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นตอนวิธีในการค้นหาคำตอบการใช้แบบจำลองในการแทนที่สถานะ  การแสดงองค์ความรู้และการอนุมานความรู้การประยุกต์ใช้เทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน