homeชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 1
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 1

ผู้สอน
นาย จักรพันธ์ คำจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8098

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 1/3 ,1/5, 1/7 , 1/9


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)