ผู้สอน
นาย เกียรติศักดิ์ จันทร์ตา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8106

สถานศึกษา

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์