ผู้สอน
แสงนภา ผูกไมตรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ส21101 วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8120

สถานศึกษา

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


คำอธิบายชั้นเรียน

สังคม ม. 1