homeปวช 1/3
person
ปวช 1/3

ผู้สอน
นางสาว วลัยลักษณ์ ภูกิ่งหิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช 1/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8124

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

คำอธิบายวิชา

บทออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)