homeปวช 1/3
personperson_add
ปวช 1/3

ผู้สอน
นางสาว วลัยลักษณ์ ภูกิ่งหิน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวช 1/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8124

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

บทออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)