ปวช 1/3

วลัยลักษณ์ ภูกิ่งหิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

บทออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์