homeเทคโนโลยีสารสนเทศ
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
นาย วีระศักดิ์ สอนอาจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8156

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้เรียน_นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  มี 6 กลุ่ม คือ 201 202 203 204 205 และ 206


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)