homeเทคโนโลยีสารสนเทศ
person
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
นาย วีระศักดิ์ สอนอาจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8156

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ผู้เรียน_นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  มี 6 กลุ่ม คือ 201 202 203 204 205 และ 206


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)