วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน


ชั้นเรียนนี้ควรให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะคะ