homeศท 0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ 1-56 (อาทิตย์_เช้า)
personperson_add
ศท 0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ 1-56 (อาทิตย์_เช้า)

ผู้สอน
น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศท 0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ 1-56 (อาทิตย์_เช้า)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8186

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศท 0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)