ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

EDT2204(2556)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8218

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


คำอธิบายชั้นเรียน

สื่อเพื่อการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง