homeพื้นฐานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ม.2
person
พื้นฐานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ม.2

ผู้สอน
บรรจบ ชูมก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
พื้นฐานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ม.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
824

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชารายวิชาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์นำไปใช้งาน

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)