homeพื้นฐานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ม.2
personperson_add
พื้นฐานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ม.2

ผู้สอน
บรรจบ ชูมก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พื้นฐานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
824

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียนรายวิชาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์นำไปใช้งาน

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)