homeEDU4205 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ
personperson_add
EDU4205 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ

ผู้สอน
รศ ศุภานัน สิทธิเลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
EDU4205 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ

หมายเลขของวิชา (Class ID)
8240

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ขุดวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2556 จ 08.00-17.00 น. 1132


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)