ผู้สอน
รศ ศุภานัน สิทธิเลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

EDU4205 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8240

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


คำอธิบายชั้นเรียน

ขุดวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2556 จ 08.00-17.00 น. 1132