homeชีววิทยา ม.6 (ว33245)
personperson_add
ชีววิทยา ม.6 (ว33245)

ผู้สอน
นางสาว อรสา ปัจชัยสังข์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชีววิทยา ม.6 (ว33245)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8242

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)