homeสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส ๒๒๑๐๑
person
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส ๒๒๑๐๑

ผู้สอน
นาย สิปปกรณ์ ทับปัดชา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส ๒๒๑๐๑

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8260

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รวบรวม ๕ สาระการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)