ผู้สอน
นาย สิปปกรณ์ ทับปัดชา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส ๒๒๑๐๑


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8260

สถานศึกษา

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

รวบรวม ๕ สาระการเรียนรู้