homeสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส ๒๒๑๐๑
personperson_add
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส ๒๒๑๐๑

ผู้สอน
นาย สิปปกรณ์ ทับปัดชา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส ๒๒๑๐๑

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8260

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รวบรวม ๕ สาระการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)