homeว 30221 เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
personperson_add
ว 30221 เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นาง สุมิตตา หล่ำจันทึก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ว 30221 เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8261

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาเคมี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)