homeปริญญาโท สาขาวิชาชีพครู
personperson_add
ปริญญาโท สาขาวิชาชีพครู

ผู้สอน
รศ ศุภานัน สิทธิเลิศ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปริญญาโท สาขาวิชาชีพครู

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8273

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาปรัชญาการศึกษากับความเป็นครูมืออาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)