ปริญญาโท สาขาวิชาชีพครู
ผู้สอน

รศ ศุภานัน สิทธิเลิศ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ปริญญาโท สาขาวิชาชีพครู

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8273

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาปรัชญาการศึกษากับความเป็นครูมืออาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.