ผู้สอน
นาย จิระศักดิ์ ผ่องแผ้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาสุขศึกษาชั้น ม. 4 รหัสวิชา พ 31101


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8284

สถานศึกษา

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

้้h