ผู้สอน
นางสาว ยุพวรรณ กาญจนโชติดำรง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ห้องวิทยาศาสตร์ม.2ครูยุพวรรณ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8291

สถานศึกษา

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2