homeห้องวิทยาศาสตร์ม.2ครูยุพวรรณ
personperson_add
ห้องวิทยาศาสตร์ม.2ครูยุพวรรณ

ผู้สอน
person
นางสาว ยุพวรรณ กาญจนโชติดำรง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องวิทยาศาสตร์ม.2ครูยุพวรรณ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8291

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)