ผู้สอน
นาง โสภา ลำพูน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ห้องครูโสภา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8297

สถานศึกษา

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ม.1