ผู้สอน
นางสาว จันทิมา สิงห์บำรุง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8298

สถานศึกษา

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นมัธยมศึกษาปีที่ 1