homeท22101 วิชาภาษาไทย ชั้น ม.2
person
ท22101 วิชาภาษาไทย ชั้น ม.2

ผู้สอน
นาง กนกอร ขอย้ายกลาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท22101 วิชาภาษาไทย ชั้น ม.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8311

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อาคาร 2 ชั้นห้อง 115


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)