homeท23101 วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
person
ท23101 วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นาง ประไพพิศ กุสุมภ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท23101 วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8316

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาษาไทยต้องมีทั้ง ทักษะการอาน เขียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)