ท23101 วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้สอน

นาง ประไพพิศ กุสุมภ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ท23101 วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8316

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยต้องมีทั้ง ทักษะการอาน เขียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.