homeชั้น ม.6/1
personperson_add
ชั้น ม.6/1

ผู้สอน
นาย วิทยา เจริญงามทรัพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.6/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8342

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนเคมี 4 ว30224 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)