homeวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา อ21201 ชั้นม.1
person
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา อ21201 ชั้นม.1

ผู้สอน
นาง กมลสิริ อาจมาก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา อ21201 ชั้นม.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8358

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)