homeวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา อ21201 ชั้นม.1
personperson_add
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา อ21201 ชั้นม.1

ผู้สอน
person
นาง กมลสิริ อาจมาก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา อ21201 ชั้นม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8358

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)