homeวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.๕ รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑
person
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.๕ รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑

ผู้สอน
นางสาว พจนีย์ บุพรัง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.๕ รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8405

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.๕ รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)