วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.๑ รหัสวิชา ท๓๑๑๐๑
ผู้สอน

นางสาว พจนีย์ บุพรัง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.๑ รหัสวิชา ท๓๑๑๐๑

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8405

สถานศึกษา
โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.๑ ภาษาไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.