homeวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1รหัสวิชา(ศ22101)
person
วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1รหัสวิชา(ศ22101)

ผู้สอน
นาย ณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1รหัสวิชา(ศ22101)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8409

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีไทยทุกประเภท


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)