homeวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1รหัสวิชา(ศ22101)
personperson_add
วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1รหัสวิชา(ศ22101)

ผู้สอน
นาย ณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1รหัสวิชา(ศ22101)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8409

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีไทยทุกประเภท


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)