เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

515-423 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีกและการจัดการโรงฟักไข่

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้เข้าใจการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์และการจัดการฟักไข่อย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานจริงได้

ผู้สอน

ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ และ รศ. สุธา วัฒนสิทธิ์