สุขศึกษา พ21101


ผู้สอน
นาย โชติ ปะกะตัง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุขศึกษา พ21101

Class ID
8444

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสุขวิทยา
คำอธิบายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)