ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ผู้สอน
นางสาว อังสนา อุดแจ่ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Class ID
8445

สถานศึกษา
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
คำอธิบายวิชา

สังคมศึกษา  ม.6  ประวัติศาสตร์ ม.5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)