homeเปตอง (พ22202)
person
เปตอง (พ22202)

ผู้สอน
นาง ภัสสร พ่วงศิริ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เปตอง (พ22202)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8448

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เปตอง  เป็นวิชาเพิ่มเติม  เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)