มัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาภาษาไทย  ใช้สำหรับนักเรียนชั้นยมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นมารการสึกษามัธยมศึกษา เขต 31